E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zámer obce Valaská Belá prenajať majetok obce Valaská Belá

Zámer obce Valaská Belá prenajať majetok obce Valaská Belá  Ing. Martine Furkovej, bytom Valaská Belá č. 1494, 972 28 Valaská Belá  a to priestory bývalej zubnej ambulancie v budove zdravotného strediska za účelom zriadenia masážneho salóna, v zmysle Zákona o majetku obcí č. 138/1991 Z. z. v platnom znení § 9a) ods. 1 písm. c) a to minimálne za cenu znaleckého posudku. Náklady spojené z vypracovaním znaleckého posudku bude znášať nájomca.

HORE