E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky  Rozhodnutím č.209/ 2022 Z. z. z 8. júna 2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov určil rovnaký deň ich konania, na sobotu 29.októbra 2022.
Obec Valaská Belá v súlade s  § 21 ods.1 zák.č.180/ 2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje informácie o podmienkach práva voliť a byť volený. 

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ako aj k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, vrátane vzorov a tlačív pre obce, volebné komisie i kandidátov sú publikované na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

https://www.minv.sk/?volby-selfgov22Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
31. 10. 2022  Uverejnenie výsledkov volieb193 kB [pdf]
31. 10. 2022  Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí_2022137 kB [pdf]
27. 10. 2022  Odporúčanie pre volebné miestnosti - opatrenia334 kB [pdf]
24. 10. 2022  Špeciálne hlasovanie186 kB [pdf]
13. 09. 2022  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva199 kB [pdf]
13. 09. 2022  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce188 kB [pdf]
22. 08. 2022  Oznámenie o preberaní KL190 kB [pdf]
19. 07. 2022  Oznámenie elektronickej adresy160 kB [pdf]
19. 07. 2022  Menovanie zapisovateľa MVK70 kB [pdf]
13. 07. 2022  Oznámenie o počte obyvateľov76 kB [pdf]
13. 07. 2022  Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí77 kB [pdf]
13. 07. 2022  Informácie o podmienkach práva voliť a byť volený do orgánov samosprávy obcí137 kB [pdf]
13. 07. 2022  Informácie o podmienkach práva voliť a byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov137 kB [pdf]
13. 07. 2022  Rozhodnutie o vyhlásení volieb189 kB [pdf]

HORE