E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Hádzaná

Z histórie hádzanej žien

Hádzanársky oddiel začal svoju činnosť v rokoch 1967-68, no začiatky sa datujú k roku 1966, kedy vtedajší riaditeľ základnej deväťročnej školy Bohuš Homola a učiteľ Ján Cigáň založili oddiel v zložení: Vlasta Heisarová, Jozefína Kodajová, Mária Kodajová, Mária Kurincová, Oľga Mihálková, Elena Mulinková, Helena Podskočová, Anna Poláková, Magdaléna Repková a Oľga Slugeňová.
Predsedom oddielu a trénerom bol Ján Cigáň, ktorý však v roku 1969 z dôvodu preloženia na iné miesto odišiel z obce.
Nakoľko v tomto období nebolo ešte vybudované hádzanárske ihrisko, majstrovské zápasy sa odohrávali na futbalovom ihrisku s prenosnými bránkami.
Predsedom a trénerom hádzanárskeho oddielu sa po Jánovi Cigáňovi stal Martin Satina. Pod jeho vedením hádzaná napredovala. Oddiel súťažil v okresnej hádzanárskej súťaží - v okresnom majstrovstve žien.
Do oddielu pribudli nové hráčky: Anna Beňadiková, Eva Cigániková, Viera Martináková, Emília Vlčková a Eva Vlčková.
Po prvenstve v okresnom majstrovstve sa hádzanárky TJ Krištáľ Valaská Belá stali účastníčkami divíznej súťaže. Bolo to v roku 1972 pod vedením trénera Jozefa Cúcika.
V roku 1974 zanechal Jozef Cúcik trénersku činnosť a novým trénerom sa stal učiteľ Martin Štefaniga.
V tomto období odišlo z oddielu viac hráčok a omladený kolektív aj napriek snahe vypadol z divízie do nižšej súťaže - krajskej skupiny.
Každoročne sa poriadali viaceré hádzanárske turnaje. Na turnaji v Prievidzi v roku 1976, kde náš oddiel obsadil 3. miesto, za najlepšiu hráčku turnaja bola vymenovaná hráčka nášho oddielu Viera Martináková. V roku 1978 hádzanársky oddiel ukončil svoju činnosť.

Súčasnosť

I keď sa v súčasnej dobe hádzaná v obci nehrá súťažne, má významné miesto v športovom živote obce. Dôkazom toho je i zorganizovanie turnaja v hádzanej žien "O putovný pohár starostu obce."
Prvý ročník turnaja"O putovný pohár starostu obce"sa uskutočnil v nedeľu 6. júla 2008 v areáli futbalového ihriska vo Valaskej Belej.

Druhý ročník turnaja "O putovný pohár starostu obce" 

Tretí ročník turnaja "O putovný pohár starostu obce"

HORE