E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Folklór spája krajanov

Ďakovný list vydaný Maticou slovenskou

V dňoch 12. - 16. júna 2008 sa uskutočnil výmenný zájazd detských folklórnych skupín mikroregiónu Magura-Strážov z Čavoja, Temeša, Valaskej Belej a Zliechova do dedinky Markovac v Chorvátsku.
Zájazd sa uskutočnil na základe družby s folklórnym súborom SKUS "Fraňo Strapač" Markovec, ktorého členovia navštívili náš región v roku 2007 a pozvania vedúcej súboru Blanky Baksovej.
Na cestu očakávaných zážitkov vyrazil autobus plný veselých a nedočkavých detí vo štvrtok 12. júna o 20.00 h z Valaskej Belej. Prvá zastávka bola po pár kilometroch na "majeri", kde sa k veselej skupinke pridali muzikanti a k tomu, aby vládla dobrá nálada nechýbalo už vôbec nič.

V piatok ráno o 8.00 h už boli na mieste. Vítala ich obec Markovac. Síce trošku upršano, no o to srdečnejšie. Nasledovalo ubytovanie do rodín a krátky oddych, po ktorom ich čakala skúška a prvé vystúpenie. To sa uskutočnilo o 18-tej hodine v dedinke Josipovec. Deti sa predstavili zmesou piesní a tancov pod názvom "Hry detí pod Strážovom". Vystúpenia sa zúčastnil aj predseda Matice slovenskej v Josipovci.
Prvý deň zakončili diskotékou pri živej hudbe. Deti sa vyšantili, no o polnoci už bol návrat do Markovca, pretože ich čakal ďalší deň plný zážitkov a prekvapení.
V sobotu bola pre ne naplánovaná návšteva zoologickej záhrady. Vyrazili ráno o 10.00 h. Súkromná zoologická záhrada "BIZIK" sa nachádza v blízkom mestečku Našice. Deti tu mohli vidieť množstvo zvieratiek. Bol tu napr. medveď hnedý, pštros emu, leopard, lev, sibírsky tiger, labute, pyton indický, klokany, kozy a iné. Veľký zážitok mali deti z toho, že zvieratká mohli nielen vidieť, ale sa ich aj dotknúť, napr. poníkov, na ktorých sa aj povozili, kozy, a odvážlivci aj hadov.
O 18-tej hodine sa pri príležitosti 15. výročia pôsobenia Matice slovenskej Markovec a 35. výročia pôsobenia folklórnej skupiny uskutočnilo v Markovci v Drevenici vystúpenie detských folklórnych skupín nášho mikroregiónu ako aj folklórnej skupiny z Markovca a okolia. Naše deti sa predstavili s programom s fašiangovou tématikou.
Týchto osláv sa zúčastnil aj preseda Matice Slovenskej v Markovci Andrej Kuric a veľvyslanec SR v Chorvátskej republike Ing. Ján Báňas.
Večer ich čakala opekačka v miestnom požiarnom dome. Vôňa opekaných prasiatok sa niesla široko-ďaleko. Po dobrom jedle opäť nasledovala diskotéka pri živej hudbe.
V dedinke Našice sa v nedeľu 15. júna konali 14. folklórne slávnosti našického kraja. Pri tejto príležitosti vystupovali nielen deti z nášho mikroregiónu, ale i deti z FS Markovac a Našic.
Poobede si však už detičky užívali zaslúžené voľno. No nebolo to žiadne leňošenie. Najskôr sa pešo vybrali z Markovca do 2 km vzdialených Našic, kde si pozreli ďalšie vystúpenie folklórnych skupín z Markovca a okolia, ako aj FS Drevár z Krásna nad Kysucou. Veľmi príjemnou zástavkou bola pre deti návšteva lunaparku.
Večer už nasledovalo balenie, rozlúčka s novými priateľmi a odchod domov.

Deti odchádzali so smiešanými pocitmi. Tešili sa domov na svojich rodičov a súrodencov, no nie veľmi sa im chcelo odísť od priateľov, ktorých našli v Markovci.
Cestou si urobili menšiu prestávku v meste Pecz (Maďarsko). Bolo treba trošku ponaťahovať skrehnuté nôžky. Muzikanti vytiahli husle a harmoniku a hudba a spev sa len tak ozývali. A bol to veru krásny spev! Veď vytiahol z autobusov aj požiarnikov v Čadce, ktorí sa práve vracali domov. Tí najskôr len počúvali, no potom sa pridali a spievali všetci spolu...
... a to už bola posledná zastávka na ceste domov.

Na záver zostáva poďakovať obciam mikroregiónu Magura-Strážov Čavoj, Temeš, Valaská Belá a Zliechov za zorganizovanie tohto zájazdu, ktorý sa uskutočnil najmä vďaka ich finančnej podpore.
Výmenný zájazd sa mimoriadne vydaril. Deti si priniesli domov množstvo zážitkov, spoznali nielen nových priateľov ale i jeden z najkrajších kútov sveta.

Priložené fotografie

HORE