E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Poľnohospodárstvo

Čierna hora, a. s.

Konateľ: Pavol Stec
adresa: 972 28 Valaská Belá č. 699
tel.:  046 545 81 11 ,  046 545 80 15 , 046 545 80 16
fax: 046 545 81 11
e-mail:
cierna@ciernahora.sk


V roku 1961 bol vytvorený dvor ŠM v Nitrianskom Rudne. V rokoch 1966-67 bola postavená nová budova u Kuricov pre chov hovädzieho dobytka. Do r. 1997 existovali v obci dva poľnohospodárske podniky: Štátny majetok u Kučerov a Štátny majetok u Kuricov. Tieto dva podniky sa zlúčili a vzniklo PD Čierna hora, a. s. Valaská Belá, hospodáriace na území vo výmere 1750 ha. Sústreďuje sa hlavne na chov oviec (750 ks), kôz (200 ks), hovädzieho dobytka (500 ks) a kureniec, ktoré expedujú do roka 4 krát v počte 16.000 kusov. Boli pokusy pestovať kukuricu a jačmeň, boli však malé výnosy. Hospodárenie s týmito produktami kládlo nároky a vytváralo problémy. V PD sú odkázaní na štátne dotácie, odberatelia stále znižujú ceny.

Okrem PD Čierna hora pôsobí v obci asi 20 súkromných poľnohospodárov. Chovajú kravy na mlieko, časť produkcie predávajú. Obec sa sama zásobuje zeleninou, zemiakmi, ovocím.

V roku 2009 bola na podujatí Ovenálie Východná 2009bryndza, ktorú vyrába spoločnosť Čierna hora, a. s. vyhlásená za najlepšiu na Slovensku.


Lesná správa

Bola založená v roku 1974 z bývalých polesí Nitrianske Rudno, Valaská Belá, Zliechov, Gápel a Liešťany. Vedúcim lesnej správy od roku 1977 bol Eduard Haváč. V r. 1975-1979 boli prevzaté nelesné pôdy od ŠM Nitrianske Rudno za účelom zalesnenia.

V 80-tych rokoch sa zmenil názov na Severočeské štátne lesy – Lesný závod Prievidza, Lesná správa Valaská Belá. Výmera pôdy lesnej správy bola 6.670 ha. Lesná správa prevádzala nasledovné výkony: zalesňovanie, ochrana lesných kultúr, prerezávky, ostatné pestovateľské práce, uhadzovanie haluziny, ťažba dreva, približovanie dreva. Okrem týchto výkonov prevádza aj iné práce, ako výroba sadeníc v škôlkach, čistenie chodníkov, posedov, krmelcov, poľnohospodárske práce pri zbere krmovín pre vlastnú potrebu a iné.

V roku 1985 sa dobudovala vodná nádrž v Gápli na zachytávanie prívalových vôd. Táto sa súčasne využíva ako rybník.

HORE