E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Verejné obstarávanie

Požiadavka na predloženie cenovej ponuky pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení - „Odstránenie havarijného stavu – oprava strechy na budove obecného úradu“
10. 11. 2016

 

Požiadavka na predloženie cenovej ponuky pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení - „Odstránenie havarijného stavu – oprava strechy na budove Kina Slovan“
10. 11. 2016

 

Požiadavka na predloženie cenovej ponuky pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení - „Odstránenie havarijného stavu – oprava strechy na budove Domu smútku“
10. 11. 2016

 

Požiadavka na predloženie cenovej ponuky pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci"
23. 09. 2016

 


"Odstránenie havarijného stavu kultúrneho domu v obci Valaská Belá" - výzva na predkladanie cenových ponúk - verejné obstarávanie na Zákazku s nízkou hodnotou podľa § 102 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Mohlo by Vás zaujímať:
HORE