E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zoznam zmlúv obce Valaská Belá za rok 2024

ZverejnenéNázovČísloZmluvná stranaIČO
22.07.2024Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoruOcÚVB/758/2024/Sondorová Miriam
22.07.2024Zmluva o výpožičkeOcÚVB/236/2024/Hírešová Alena
22.07.2024Hromadná licenčná zmluvaOcÚVB/759/2024/SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský00178454
22.07.2024Darovacia zmluvaOcÚVB/757/2024/Branislav Krpelan - VIKI Bar pizzéria45423709
03.07.2024Zmluva o dieloOcÚVB/407/2024/PDP, s.r.o.36295981
02.07.2024Kúpna zmluvaOcÚVB/727/2024/Polák Pavol, Ing.
02.07.2024Zmluva o poskytnutí službyOcÚVB/696/2024/GEODETICCA VISION, s.r.o.44014091
01.07.2024Zmluva o dieloOcÚVB/407/2024/PDP, s.r.o.36295981
01.07.2024Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytových priestorovOcÚVB/183/2024/ALADIN-TPS, s.r.o.36433331
01.07.2024Nájomná zmluva o užívaní časti nebytových priestorovOcÚVB/721/2024/Pálešová Martina
24.06.2024Zmluva o výpožičkeOcÚVB/236/2024/Mihálka VladimírValaská Belá
10.06.2024Zmluva o poskytnutí dotácieOcÚVB/656/2024/Ministerstvo financií Slovenskej republiky00151742
10.06.2024Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoruOcÚVB/508/2024/Richard Tupý - OBUTY34580107
10.06.2024Nájomná zmluva a umiestnenie Boxu balíkovoOcÚVB/655/2024/Slovak Parcel Service s.r.o.31329217
08.06.2024Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného prispevkuOcÚVB/439/2024/Pôdohospodárska platobná agentúra30794323
23.05.2024Zmluva o čerpaní, odvoze a likvidácií kalových vôd zo žumpyOcÚVB/639/2024/MWM-BauTrans, s.r.o.46013458
21.05.2024Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoruOcÚVB/76/2024/KNAIRAM SK, s.r.o. - Marian Masnica47486384
21.05.2024Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaská Belá na rok 2024OcÚVB/415/2024/Občianske združenie Studenec154401330
21.05.2024Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoruOcÚVB/183/2024/ALADIN-TPS, s.r.o.36433331
21.05.2024Zmluva o výpožičkeOcÚVB/236/2024/Valent František
15.05.2024Číslo zmluvy: 324042050 o dodávke vody z verejného vodovoduOcÚVB/626/2024/Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.36644030
15.05.2024Zmluva o výpožičkeOcÚVB/236/2024/Janka Mokrišová
15.05.2024Zmluva o poskytovaní audítorských služiebOcÚVB/533/2024/DCA Audit s.r.o.35743077
10.05.2024Mandátna zmluvaOcÚVB/407/2024/VO-TOR s.r.o.50634178
10.05.2024Zmluva o výpožičkeOcÚVB/236/2024/Pružincová Blažena
26.04.2024Dohoda č. 2024/TN/044 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službuOcÚVB/540/2024/Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny3079945360013
18.04.2024Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu č. 2/2024OcÚVB/385/2024/Falát Matej53609743
18.04.2024Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoruOcÚVB/495/2024/Sondorová Miriam
18.04.2024Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoruOcÚVB/489/2024/Mihálková Martina
11.04.2024Nájomná zmluvaOcÚVB/477/2024/Kováč Miroslav
11.04.2024Nájomná zmluvaOcÚVB/471/2024/Ádi Štefan48309958
11.04.2024Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoruOcÚVB/476/2024/Kučerová Miroslava
11.04.2024Zmluva o bezodplatnom zapožičaní nebytových priestorovOcÚVB/465/2024/Gramblička Radoslav
11.04.2024Zmluva o výpožičkeOcÚVB/236/2024/Sýkora Miroslav
27.03.2024Zmluva č. 724 09 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SROcÚVB/431/2024/Dobrovoľná požiarna ochrana SR00177474
27.03.2024Nájomná zmluva č. 4135/2024OcÚVB/420/2024/JUKKA, s.r.o.25502182
27.03.2024Dohoda Číslo: 24/12/054/10 o zabezpečení podmienok vyhonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služiebOcÚVB/432/2024/Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny30794536
27.03.2024Darovacia zmluvaOcÚVB/440/2024/Branislav Krpelan - Viki bar
27.03.2024Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoruOcÚVB/183/2024/ALADIN-TPS, s.r.o.36433331
21.03.2024Zmluva o platení časti úhrady za poskytovanie sociálnej službyOcÚVB/181/2024/Jeseň n.o. - Služby sociálnej pomoci36119211
18.03.2024Zmluva o nájme nebytových priestorovOcÚVB/403/2024/Ing. Dominika Golej55585175
18.03.2024Zmluva o nájme nebytových priestorovOcÚVB/405/2024/Dušička Peter
18.03.2024Licenčná zmluvaOcÚVB/410/2024/eSYST s.r.o.50139088
11.03.2024Dohoda o bezodplatnom zapožičaní priestorov OcÚ - klubová miestnosťOcÚVB/203/2024/Folklórna skupina Belanka - Kopčanová Elena
11.03.2024Dodatok č. 3 K Zmluve o zriadení vecného bremena0335/2022-3Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.36056006
11.03.2024Dodatok č. 2 K Zmluve o zriadení vecného bremena0335/2022-2Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.36056006
11.03.2024Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve (zmluva o prenájme)OcÚVB/331/2024/BaB spol. s r.o.31607004
08.03.2024Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečaťOcÚVB/398/2024/Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby42156424
08.03.2024Zmluva o výpožičkeOcÚVB/236/2024/Králik Jaroslav
08.03.2024Zmluva o výpožičkeOcÚVB/236/2024/Šimko Ivan
08.03.2024Zmluva o nájme poľnohodpodárskych pozemkovOcÚVB/377/2024/Ivan Kováč, Farma Opačitá44600640
08.03.2024Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoruOcÚVB/183/2024/ALADIN - TPS, s.r.o.36433331
06.03.2024Kúpna zmluvaOcÚVB/138/2024/Krúpa Michal
20.02.2024Zmluva o umeleckom výkoneOcÚVB/343/2024/Elan Tribute37410784
14.02.2024Nájomná zmluva (zmluva o prenájme)OcÚVB/331/2024/BaB spol. s r.o.31607004
12.02.2024Nájomná zmluva na prenájom trhového miestaOcÚVB/317/2024/Nowak Radowan45500525
12.02.2024Nájomná zmluva na prenájom trhového miestaOcÚVB/315/2024/Hornyak Matěj71653635
07.02.2024Zmluva o poskytnutí dotácieOcÚVB/161/2024/Ministerstvo financií Slovenskej republiky00151742
07.02.2024Nájomná zmluvaOcÚVB/283/2024/Štefan Struhár - Samostatne hospodariací roľník42373417
02.02.2024Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaská Belá v roku 2024OcÚVB/166/2024/OZ Rodičovské združenie pri Základnej škole42017394
02.02.2024Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaská Bel v roku 2024OcÚVB/271/2024/Občianske združenie DivaBela52961095
02.02.2024Nájomná zmluva na prenájom trhového miestaOcÚVB/294/2024/Košík Ivan IVOKO37362691
02.02.2024Nájomná zmluva na prenájom trhového miestaOcÚVB/295/2024/BIOPEL, a.s.46823492
29.01.2024Dodatok č. 13 k zmluve o zneškodnení odpaduOcÚVB/246/2024/VEPOS, s.r.o.31610374
29.01.2024Kúpna zmluvaOcÚVB/259/2024/Štolovský Václav
26.01.2024Kúpna zmluvaOcÚVB/105/2024/Duty Juraj a manž. Zuzana
19.01.2024Kúpna zmluvaOcÚVB/156/2024/Jurenka Július a manž. Anna
16.01.2024Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej službyOcÚVB/181/2024/Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o. - Špecializované zari00632333
16.01.2024Dodatok č. 1 k Zmluve o prispievaní na úhraduOcÚVB/181/2024/Centrum sociálnych služieb - Juh3405605
16.01.2024Nájomná zmluva o dočasnom užívaní časti nebytového priestoruOcÚVB/76/2024/KNAIRAM-SK, s.r.o. - Marian Masnica47486384
16.01.2024Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovanáOcÚVB/1434/2023Stredoslovenská energetika, a.s.51865467
15.01.2024Zámenná zmluvaOcÚVB/152/2024/Monika Lehocká
09.01.2024Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaská Belá v roku 2024OcÚVB/1517/2023DHZ Valaská Belá00177474 1913
09.01.2024Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaská Belá v roku 2024OcÚVB/1515/2023TJ Štart Krištáľ Valaská Belá31914993
Mohlo by Vás zaujímať:
HORE