E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Prevod a prechod majetku

Zoznam nehnuteľného majetku, ktorý obec Valaská Belá previedla do vlastníctva inej osoby, vypracovaný v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení:


Označenie nehnuteľnosti: pozemok v k. ú. Valaská Belá, parc. č. 18584/8 - zastavaná plocha o výmere 4 m2a parc. č. 18584/9 - zastavaná plocha o výmere 32 m2
Dátum prevodu:27. 07. 2010
Nadobúdateľ: Anna Korenačková, Valaská Belá č. 39
Právny titul: Kúpna zmluva V 2565/10


Označenie nehnuteľnosti: pozemok v k. ú. Valaská Belá, parc. č. 18524/8 - zastavané plochy o výmere 6 m2
Dátum prevodu:15. 06. 2010
Nadobúdateľ: Matúš Nemček a manž. Alžbeta, Valaská Belá č. 323
Právny titul: Kúpna zmluva V 1427/10


Označenie nehnuteľnosti: pozemok v k. ú. Valaská Belá, parc. č. 18633/6 - zastavané plochy o výmere 38 m2
Dátum prevodu:10. 02. 2010
Nadobúdateľ: Viliam Kodaj a manž. Marta, Valaská Belá č. 89
Právny titul: Kúpna zmluva V 5224/09


Označenie nehnuteľnosti: pozemok v k. ú. Valaská Belá, parc. č. 18135/1 - zastavané plochy a nádvoria
Dátum prevodu:21. 01. 2010
Nadobúdateľ: Ľudmila Čolláková a Ing. Dušan Čollák, Kpt. Jaroša 5, Pezinok
Právny titul: Kúpna zmluva V 5416/09


Označenie nehnuteľnosti: pozemok v k. ú. Valaská Belá, parc. č. 7800/1 v častiach - orná pôda o výmere 605 m2a zastavané plochy o výmere 245 m2
Dátum prevodu:28. 05. 2009
Nadobúdateľ: Vojtech Šebo a manž. Eva, Valaská Belá č. 732
Právny titul: Kúpna zmluva V 1665/09


Označenie nehnuteľnosti: pozemok v k. ú. Valaská Belá, parc. č. 18524/6 - zastavané plochy o výmere 3 m2
Dátum prevodu:08. 04. 2009
Nadobúdateľ: Oľga Kučerová, Valaská Belá č. 737
Právny titul: Kúpna zmluva V 7685/08


Označenie nehnuteľnosti: pozemok v k. ú. Valaská Belá, parc. č. 6689/12 - vodná plocha o výmere 7641 m2a parc. č. 6689/13 - ostatná plocha o výmere 2402 m2
Dátum prevodu:31. 12. 2008
Nadobúdateľ: Roman Bartoň a manž. Daniela, Mgr., J. Csermáka 1, Senec
Právny titul: Kúpna zmluva V 7290/08 

   


  Označenie nehnuteľnosti: pozemok v k. ú. Valaská Belá, parc. č. 18654/51 - zastavané plochy o výmere 4 m2, parc. č. 18654/53 - zastavané plochy o výmere 6 m2 
  Dátum prevodu:23. 10. 2008
  Nadobúdateľ: Július Ďurmek a manž. Anna, Valaská Belá č. 745
  Právny titul: Kúpna zmluva V 5698/08


  Označenie nehnuteľnosti: pozemok v k. ú. Valaská Belá, parc. č. 12744/15 - zastavané plochy o výmere 10 m2
  Dátum prevodu:27. 06. 2008
  Nadobúdateľ: Juraj Gabaš a manž. Mária, Valaská Belá č. 408
  Právny titul: Kúpna zmluva V 3317/08


  Označenie nehnuteľnosti: pozemok v k. ú. Valaská Belá, parc. č. 908/1 - orná pôda o výmere 509 m2
  Dátum prevodu: 17. 06. 2008
  Nadobúdateľ: Andrea Fuleková, Valaská Belá č. 238
  Právny titul: Kúpna zmluva V 2820/08


   Označenie nehnuteľnosti: pozemok v k. ú. Valaská Belá, parc. č. 414 - zastavané plochy o výmere 96 m2v celosti, rod. dom súp. č. 368 na parc. č. 414, parc. č. 416/1 - zastavané plochy, dvor spoločný o výmere 284 m2v 1/7, parc. č. 416/2 - zastavané plochy, dvor spoločný o výmere 334 m2v 1/7.
   Dátum prevodu:19. 03. 2008
   Predávajúci: Anna Poláková, SNP 18, Trenčianske Teplice
   Právny titul: Kúpna zmluva V 3317/08


   Označenie nehnuteľnosti: pozemky v k. ú. Valaská Belá, parc. č. 566/1 - zastavané plochy o výmere 657 m2, parc. č. 567/1 - záhrady o výmere 602 m2
   Dátum prevodu: 11. 01. 2008
   Nadobúdateľ: Ing. Blažej Mrázik a manž. Daniela, SNP 1044/40, Dubnica nad Váhom a Ing. Vladimír Mrázik a manž. Adriana, Antická 1080/5, Bratislava
   Právny titul: Kúpna zmluva V 6847/07


   Označenie nehnuteľnosti: pozemok v k. ú. Valaská Belá, parc. č. 18624/55 - zastavané plochy o výmere 137 m2
   Dátum prevodu: 04. 01. 2008
   Nadobúdateľ: Alexander Korenačka, Valaská Belá č. 108
   Právny titul: Kúpna zmluva V 4813/07

   HORE