E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Voľby do NR SR 2020

volby_obrazok

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou a to:

    v listinnej forme tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 1. 2020) Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
    elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú (emailovú) adresu, ktorú obec zverejnila na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 1. 2020). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
    Elektronická (e-mailová) adresa na doručovanie žiadosti o voľbu poštou: podskocova.ludmila@valaskabela.sk

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
14. 01. 2020  Informacia pre volica274 kB [pdf]
14. 01. 2020  Informácia o čase a mieste konania volieb65 kB [pdf]
25. 02. 2020  Oznámenie pre voličov110 kB [pdf]
14. 01. 2020  Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky143 kB [pdf]
02. 03. 2020  Výsledky volieb do NR SR za Obec Valaská Belá28 kB [pdf]

HORE