E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Kronika obce

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je každá obec povinná založiť a viesť obecnú kroniku.
Kronika našej obce je vedená od roku 1937 dodnes. Sú v nej zachytené všetky významné udalosti, premeny a vývoj našej obce. Kronika je umiestnená na Obecnom úrade vo Valaskej Belej.

V tejto sekcii Vám ponúkame originálne znenie kroniky od roku 1994

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Zápis do kroniky obce rok 2004313 kB [pdf]
  Zápis do kroniky obce rok 2003491 kB [pdf]
  Zápis do kroniky obce rok 2002580 kB [pdf]
  Zápis do kroniky obce rok 2001578 kB [pdf]
  Zápis do kroniky obce rok 2000473 kB [pdf]
  Zápis do kroniky obce rok 1999476 kB [pdf]
  Zápis do kroniky obce rok 1998506 kB [pdf]
  Zápis do kroniky obce rok 1997453 kB [pdf]
  Zápis do kroniky obce rok 1996450 kB [pdf]
  Zápis do kroniky obce rok 1995335 kB [pdf]
  Zápis do kroniky obce rok 1994256 kB [pdf]

HORE