Zámer obce Valaská Belá prenajať majetok obce Valaská Belá

Zámer obce Valaská Belá prenajať majetok obce Valaská Belá  Ing. Martine Furkovej, bytom Valaská Belá č. 1494, 972 28 Valaská Belá  a to priestory bývalej zubnej ambulancie v budove zdravotného strediska za účelom zriadenia masážneho salóna, v zmysle Zákona o majetku obcí č. 138/1991 Z. z. v platnom znení § 9a) ods. 1 písm. c) a to minimálne za cenu znaleckého posudku. Náklady spojené z vypracovaním znaleckého posudku bude znášať nájomca.
Vytlačené z webovej stránky http://www.valaskabela.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.