E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Obecná knižnica - otvorenie počas letných prázdnin 2024

Vážení čitatelia,
oznamujeme Vám, že Obecná knižnica vo Valaskej Belej bude  počas letných prázdnin 2024 otvorená nasledovne:

  • v mesiaci júl každú stredu v čase od 13,30 hod do 15,30 hod  (s výnimkou dňa 10. 7. 2024, kedy bude knižnica zatvorená)


Bc. Radka Kohútová
odd. kultúrnych služieb

HORE