E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Výberové konania 2011

Výberové konanie na "Dodanie kancelárskych potrieb a čistiacich a hygienických prostriedkov"
zverejnené dňa 18. 1. 2011

 

Výberové konanie na "Vývoz odpadu vo veľkoobjemnových kontajneroch"
zverejnené dňa 13. 1. 2011

 

Výberové konanie na "Výkon zimnej údržby miestnych komunikácií - výpomoc"
zverejnené dňa 12. 1. 2011

HORE