E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Triedenie odpadov

Triedenie  odpadov

Od júla 2016 obce a mestá neplatia zberovým spoločnostiam za zber a odvoz triedeného odpadu – papieru, plastov, kovov a skla. Tieto položky za nich uhrádzajú výrobcovia a dovozcovia vytriedených komodít, ktoré poverili svojím zastupovaním organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV).

Pre občana to znamená, že v súlade so zákonom o odpadoch neplatí za vytriedený papier, plasty, kovy a sklo. Od 1. mája 2017 ani za nápojové kartóny, tzv. viacvrstvové kombinované materiály.

Cieľ obcí a OZV je rovnaký – postupne znižovať množstvo komunálneho odpadu, a zároveň zvyšovať množstvo triedených zložiek papier, sklo, plasty, kovy a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky. Občan je tak motivovaný k zvyšovaniu podielu triedeného odpadu na trhu s komunálnym odpadom.

 

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
21. 02. 2024  Výpočet úrovne vytriedenia KO pre rok 2024424 kB [pdf]
11. 12. 2023  Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov726 kB [pdf]
01. 06. 2023  KO a DSO za rok 2022192 kB [pdf]
27. 02. 2023  Výpočet úrovne vytriedenia KO pre rok 2023418 kB [pdf]
28. 04. 2022  Množstvo KO za rok 2021152 kB [pdf]
21. 02. 2022  Výpočet úrovne vytriedenia KO za rok 2021413 kB [pdf]
22. 02. 2021  Výpočet úrovne vytriedenia KO za rok 2020414 kB [pdf]
26. 03. 2020  Trieďte odpad s nami - papier1 091 kB [pdf]
13. 03. 2020  Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov85 kB [pdf]
28. 02. 2020  Ako správne triediť odpad406 kB [pdf]
28. 02. 2020  Výpočet úrovne vytriedenia KO za rok 2019416 kB [pdf]
28. 02. 2020  Potvrdenie o úrovni vytriedenia odpadov171 kB [pdf]

HORE