E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Úspešní športovci obce

Zdravie človeka pomáha udržať a rozvíjať pravidelný pohyb na čerstvom vzduchu. Telesná aktivita je hlavný faktor súvisiaci so zdravím a kvalitou života. Patria sem rôzne športy a voľnočasové aktivity (cvičenie), ale aj každodenné aktivity.

 

Rok 2016

Beh, cykloturistika

Rok 2015

Beh, cykloturistika

Motokros

Rok 2014

Beh, cykloturistika

Motokros

Rok 2013

Beh, cykloturistika

Motokros

Rok 2012

Beh, cykloturistika

Rok 2011

Beh, biatlon

Beh

Rok 2010

Beh

Biatlon

Cykloturistika

HORE