E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Deň matiek

Kde je ona, tam je náš domov. Koľko lásky musí skrývať materinské srdce, keď ju vie rozdávať nielen vlastným deťom, ale plným priehrštím ňou vie zahrnúť aj vnúčatá a nezostane necitlivé ani voči širokému okoliu.
Koľko je v ňom sily, keď je schopné odpúšťať, prekonať nevďak a bojovať až po krajné medze sebaobety.

Druhá májová nedeľa patrí práve našim drahým mamičkám a babičkám. Nie je to náhoda, že tento významný deň je zaradený do najkrajšieho mesiaca v roku. Veď májový mesiac, viac ako iný, evokuje mýtus lásky.

Zastavme sa dnes na chvíľu vo víre všedností a neodkladných povinností a chyťme do dlaní matkinu ruku. Láskajme ju tak, ako ona nás kedysi v detstve hladila, milujme ju tak, ako ona nás celý život miluje a svojou bezodnou láskou zahŕňa. Ochraňujme a hlaďme ju v čase jej plnohodnotných rokov života - veď je našim najväčším bohatstvom.

Vďaku a lásku svojim mamičkám dnes, 2. mája 2010, vyjadrili deti z materskej školy, základnej školy a deti z detského folklórneho súboru. O dobrú náladu sa veselými scénkami postarali členovia FS Belanka.

Za všetkých sa matkám, starým matkám a babičkám prihovoril a poďakoval starosta obce Ing. Jozef Mulinka a riaditeľka miestneho kultúrneho strediska Elena Kopčanová.

HORE