E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Vývoz odpadov - upozornenie

Vážení občania a chatári,

oznamujeme Vám, že v časti obce Studenec, Stanák, Škrípov  ako aj  v centre našej obce sú umiestnené 1100 l kontajnery, ktoré sú pravidelne vyvážané.

V prípade, že sú kontajnery plné, žiadame Vás, aby ste odpad nezhromažďovali v okolí kontajnerov, ale ho vyviezli do zberného dvora.

Zberný dvor  je otvorený každú   sobotu  v čase od 13,00 hod do 16,00 hod.

Dbajme o čistotu nielen svojich domovov, ale aj o čistotu obce, v ktorej žijeme - veď je to vizitka kultúry národa.

Ďakujeme za pochopenie.

HORE