E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Zliechov - oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

Do dokumentu je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy,odpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade vo Valaskej Belej v kanc. č. dverí 11 počas úradných dní a hodín.

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
30. 09. 2022  Doplnok UP Zliechov112 kB [pdf]

HORE