E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

ZlatýErb.sk 2009

Súťaž ZlatýErb.sk 2009 vyhlasuje spoločne eSlovensko o. z. (http://eSlovensko.sk), Únia miest Slovenska (http://Unia-miest.eu) a Združenie informatikov samospráv Slovenska (http://ZISS.sk) pod záštitou predsedu NR SR, predsedu vlády SR a Európskeho komisára za SR.

Hlavný cieľom súťaže ZlatýErb.sk je podporiť informatizáciu samospráv, oceniť výnimočné projekty, podporiť výmenu skúsenosti a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv účinne využívať informačno-komunikačné technológie k zvyšovaniu kvality a prístupnosti služieb samosprávnych krajov, miest, mestských častí a obcí.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže ZlatýErb.sk 2009 prebehlo dňa 4. novembra 2009 počas Medzinárodnej konferencie ITAPA 2009 v priestoroch hotela Crowne Plaza v Bratislave.

V kategórii Najlepšia stránka obcí získala naša obec Valaská Beláso svojou webovou stránkou www.valaskabela.sk 2. miesto.Ocenenie za obec osobne prevzala Zuzana Novotková.

Viac informácií o súťaži nájdete na internetovej stránke www.zlatyerb.sk.

HORE