E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zimné slávnosti hornej Nitry

Organizátormi podujatia boli Regionálne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, Obec Pravenec, K-2000 - združenie na podporu kultúry hornej Nitry a FS Lubená Poluvsie.

Hlavným cieľom zimných slávností je zachovávanie ľudových zvykov a tradícií v regióne hornej Nitry, vyhľadávanie a mapovanie tradičného zvykoslovia, jeho spracovávanie do scénických programov a uvádzanie do života ľudí - s osobitným zreteľom na zimné zvykoslovie v období fašiangov.
Snahou organizátorov je aj prezentácia kolektívov a podpora tvorivej činnosti členov folklórnych skupín pri zhotovovaní tradičných masiek a ich využívanie v činnosti FS.

Tohtoročných zimných slávností sa zúčastnili:

  • FS Lubená Poluvsie
  • FS Hájiček Chrenovec-Brusno
  • FS Sebedražanka Sebedražie
  • FS Sielnica Lazany
  • FS Košarinka Temeš
  • FS Bukovec Diviaky nad Nitricou
  • FS Belanka Valaská Belá
  • FS Vtáčnik a Senior Vtáčnik Prievidza

Naša folklórna skupina obohatila  podujatie programom pod názvom "Svadba starej dievky."

Po vystúpení folklórnych skupín sa uskutočnil sprievod fašiangových masiek. 

 

HORE