E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zámer obce prenajať majetok obce

Obecné zastupiteľstvo schválilo  zámer prenajať priestory lekárne na zdravotnom stredisku PharmDr. Helene Divékyovej – lekáreň VABA Valaská Belá, Valaská Belá 322 za rovnakých podmienok ako v roku 2018.

HORE