E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Wolfen 2011

213-1

Návšteva sa uskutočnila pri príležitosti 85. výročia založenia hasičského zboru v meste Wolfen. Počas návštevy si naši hasiči prezreli letisko Leipzig, kde sa konala prehliadka požiarnej techniky, prehliadka cvičiska hasičov na letisku a absolvovali prehliadku po pristávacích dráhach letiska.
Starostu obce Ing. Miloša Cúcika a členov DHZ prijala na radnici starostka mesta Wolfen.
Ďalej si hasiči prezreli strelnicu, vyskúšali streľbu zo strelných zbraní, zúčastnili sa prehliadky požiarnej akadémie - školy pre budúcich profesionálnych hasičov. V priebehu týždňa sa uskutočnila požiarna súťaž - útok na terč, v ktorej súťažili aj naši členovia DHZ. Sily si naši hasiči s nemeckými zmerali aj vo futbalovom turnaji, v ktorom sa umiestnili na prvom mieste.
V sobotu 30. júla 2011 v časti mesta Wolfen Nord bol deň otvorených dverí, kde sa stretli všetci hasiči mesta Wolfen, predviedli svoju techniku - historickú i súčasnú.
Návštevou družobného mesta v Nemecku sa upevnilo priateľstvo a spolupráca
družobných zborov.

Priložené fotografie

HORE