E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Vyhotovenie úradného výpisu z matriky

Matričný úrad vyhotovuje na písomnú žiadosť úradný výpis (rodný list, sobášny list, úmrtný list) osobe, ktorej sa zápis týka alebo členom jej rodiny (manžel/ka, rodičia, deti, vnuci, súrodenci). Spomínaným osobám matričný úrad taktiež na písomnú žiadosť umožní nazrieť do matriky.

  • poplatok za vydanie úradného výpisu (rodný, sobášny, úmrtný list) je 5 €v hotovosti, úradný výpis, ktorý je vydaný ako prvý po novovzniknutej udalosti (pri narodení, sobáši alebo úmrtí) sa nespoplatňuje
  • poplatok za nahliadnutie do matriky a vykonanie výpisu je 1,50 € v hotovosti za každý
  • poplatok za vydanie Osvedčenia o štátnom občianstve SR je 10 €v hotovosti

Vybavuje:

Oddelenie matriky a sociálnych vecí, kanc. č. 2
tel.:    046 545 81 57   
e-mail: vrtikova.marta@valaskabela.sk

HORE