E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Vítanie detí do života

20230921_155247

Vo štvrtok 21. septembra 2023 sa v obradnej miestnosti obecného úradu uskutočnila milá slávnosť Vítanie detí do života.

Z nehy a lásky narodí sa človek
maličké zrnko zrelých ľudských liet.
Z nehy a lásky narodí sa človek,
najväčší zázrak, aký pozná svet.

Slávnosť otvorila predsedníčka Zboru pre občianske záležitosti Mgr. Marta Kodajová.
Prítomným rodičom a ich detičkám sa prihovoril starosta obce Ing. Miloš Cúcik, ktorý im v mene obce, aj v mene vlastnom, zaželal pevné zdravie a rodičom veľa trpezlivosti pri výchove ich dieťatka.

Na slávnosť boli pozvaní:

  • Michal Dušička
  • Nikolas Furka
  • Melissa Grambličková
  • Juraj Hollan
  • Lucas Homoľa
  • Júlia Repková
  • Sára Štolovská

Pri tejto milej príležitosti bol urobený slávnostný zápis do pamätnej knihy zboru pre občianske záležitosti, do ktorej sa rodičia postupne podpísali.

Počas slávnosti zazneli tóny piesní, hovorené slovo bolo obohatené básňami v podaní členov ZPOZ-u.

HORE