E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Vítanie detí do života

000_0152

Vo štvrtok 27. apríla 2023 sa v obradnej miestnosti obecného úradu uskutočnila milá slávnosť Vítanie detí do života.

Z nehy a lásky narodí sa človek
maličké zrnko zrelých ľudských liet.
Z nehy a lásky narodí sa človek,
najväčší zázrak, aký pozná svet.

Slávnosť otvorila predsedníčka Zboru pre občianske záležitosti Mgr. Marta Kodajová.
Prítomným rodičom a ich detičkám sa prihovoril starosta obce Ing. Miloš Cúcik, ktorý im v mene obce, aj v mene vlastnom, zaželal pevné zdravie a rodičom veľa trpezlivosti pri výchove ich dieťatka.

Na slávnosť boli pozvaní:

  • Lukáš Cigánik
  • Agáta Grambličková
  • Matias Kodaj
  • Zoja Ľahká
  • Melissa Magalová
  • Aleš Michalovič
  • Jonáš Topák

Pri tejto milej príležitosti bol urobený slávnostný zápis do pamätnej knihy zboru pre občianske záležitosti, do ktorej sa rodičia postupne podpísali. Starosta obce Ing. Miloš Cúcik im odovzdal darčeky pre ich dieťatko a mamičke kyticu.

Počas slávnosti zazneli tóny piesní, hovorené slovo bolo obohatené básňami v podaní detí z materskej školy a  členov ZPOZ-u.

HORE