E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Vítanie detí do života

100_4089.ajpg

Dávam ti báseň do perinky,
dávam ti tento skromný dar.
Šťastie nenosí kominár,
len zázrak drobný, drobulinký.

Dávam ti báseň do perinky,
nech ti je s nami blažene.
Ty si to najkrajšie na žene!

Slávnosť otvorila predsedníčka Zboru pre občianske záležitosti Mgr. Marta Kodajová. Prítomným rodičom a ich detičkám sa prihovoril starosta obce Ing. Miloš Cúcik, ktorý im v mene obce, aj v mene vlastnom, zaželal pevné zdravie a rodičom veľa trpezlivosti pri výchove ich dieťatka.

Na slávnosť boli pozvaní:

  • Matej Breznický
  • Michael Kučera
  • Samuel Matieska

Pri tejto milej príležitosti bol urobený slávnostný zápis do pamätnej knihy zboru pre občianske záležitosti, do ktorej sa rodičia postupne podpísali. Starosta obce Ing. Miloš Cúcik im odovzdal darčeky pre ich dieťatko a mamičke kyticu.

Popopludnie spestrili svojím vystúpením deti zo ZŠ s MŠ Valaská Belá. Počas slávnosti zazneli aj tóny piesní, hovorené slovo bolo obohatené básňami v podaní členov ZPOZ-u.

HORE