E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Stano Obuch - autorská výstava obrazov

V pondelok 11. augusta 2008 sa konala vernisáž, ktorou bola otvorená autorská výstava obrazov nášho rodáka Stana Obucha pod názvom "Rodná obec mojimi očami". Na úvod vernisáže zneli sálou kultúrneho domu tóny vážnej hudby v podaní Helenky Golejovej a Fajerovej a slová básne v podaní recitátorky Zuzany Novotkovej. Autorovi výstavy a hosťom vernisáže sa prihovorila riaditeľka Miestneho kultúrneho strediska Elena Kopčanová. Privítala prítomných a oboznámila ich s tvorbou autora, v ktorej sa Stano Obuch snaží úprimne a sponntánne približovať ráz krajiny, v ktorej žije, ktorú má na dosah a ktorá mu ponúka nespočetné množstvo námetov a motívov. Za prítomných hostí sa autorovi výstavy prihovoril starosta obce Ing. Jozef Mulinka a poprial mu veľa dobrých námetov, veľa umeleckej tvorivosti a vytrvalosti.

Autor výstavy Stano Obuch sa narodil v Trenčianskych Tepliciach, žije a tvorí vo Valaskej Belej. Intenzívne maľuje od roku 1997. Vo svojej tvorbe sa snaží zachytiť hlavne impresie belanskej krajiny a okolia v každej ročnej dobe. Sporadicky sa venuje aj figurálnej tvorbe, ktorú prezentujú jeho obrazy ako podkúvanie koní, a tiež figúry a portréty charakteristických osôb z belanských lazov.
Každoročne sa zúčastňuje kolektívnej výstavy AMA v Štúrove, v Prievidzi, Dubnici nad Váhom a v Trenčíne.
Samostatné autorské výstavy mal v galérii AMA v Prievidzi, v  Centre voľného času
v Ilave a sídle oblastného pracoviska Matice Slovenskej v  Dome Pavla
v Trenčianskych Tepliciach.

Výstava prebieha od 12. - 17. augusta 2008 v čase od 1000 - 1200h a od 1400-1800h v Kultúrnom dome vo Valaskej Belej.

HORE