E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Verejná vyhláška - povolenie na osobitné užívanie vôd a povolenie na vodnú stavbu Aglomerácia Valaská Belá - kanalizácia a ČOV

HORE