E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Určenie otcovstva pred alebo po narodení dieťaťa, zmena mena alebo priezviska

Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred narodením alebo po narodení dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením.

Potrebné doklady:

  • Občiansky preukaz matky a otca dieťaťa
  • Právoplatný rozsudok o rozvode matky (ak je rozvedená)

Správne poplatky:

  • za zmenu priezviska maloletých detí - 33 €
  • za zmenu hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska - 3 €
  • za zmenu mena alebo priezviska v ostatných prípadoch - 100 €

Vybavuje:

Oddelenie matriky a sociálnych vecí, kanc. č. 2
tel.: 046 545 81 57
e-mail: vrtikova.marta@valaskabela.sk

HORE