E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Upozornenie na listy k odpredajom pozemkov od rôznych spoločností

Vážení občania,

upozorňujeme Vás, že v poslednom období sa po Slovensku šíria ponuky od rôznych neznámych spoločností za účelom odkúpenia poľnohospodárskej pôdy.

Listy sú odosielané hromadne, formulované vecne a je v nich i navrhovaná čiastka za odkúpenie. Upozorňujeme, že sa jedná o zvláštny a pochybný druh ponúk na odkúpenie pôdy a preto Vás žiadame o zváženie komunikácie s akoukoľvek spoločnosťou.

Viac sa o týchto listoch dočítate v článku, ktorý nájdete tu:

www.kopaniciarskenoviny.sk/majitelia-pozemkov-si-v-schrankach-nachadzaju-zvlastne-ponuky-na-odpredaj-pody/

HORE