E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Úcta k starším

DSCN6742

Len jeden život človek má,
zvinutý do dní ako puky lupne ruží.
Každý deň, všetky dovedna, ak chce, tak v rukách drží.
Každý má jeden život len. Hodiny letia ako roje z úľa.
    
Na človeku je, či opelí deň a či ho rozkotúľa.


V mesiaci október prichádza čas prejaviť úctu tým skôr narodeným, čas keď je treba vysloviť milé slovo, vysloviť poďakovanie a prianie.
Tento rok sme úctu k starším prejavili v trochu pokročilejšom čase,  nedeľu 17. novembra, ale o to vďačnejšie sa všetci účinkujúci pripravovali na toto podujatie.

V rámci podujatia sa v programe predstavili deti zo ZŠ s MŠ Valaská Belá, ktoré si pripravili scénku z diela J. G. Tajovského – Ženský zákon.
Ďalej na pódiu vystúpili členovia FS Belanka a hostia heligonkári  Majerčíkovci, ktorí zaspievali niekoľko ľudových piesní a prítomní hostia spievali s nimi.

Pri podanom občerstvení si podebatovali, pospomínali, spoločne sa povzbudili a potešili.

Ďakujeme za hojnú účasť a vyslovujeme prianie, aby sa  tento zvyk zachoval, a aby mladšia generácia nezabúdala na starších ľudí.

Mgr. Mária Repková
odd. kult. služieb


Priložené fotografie

HORE