E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Úcta k starším

20171114-Ucta-k-starším

 „Leto sa skončilo a jeseň je tu zas.
Na smutné stromy čoskoro padne mráz.
Po zime príde jar a po jari zase leto,
kolobeh života nezastavujte preto!“

 

Aj tento rok sme si uctili našich starších spoluobčanov a pri príležitosti Októbra - mesiaca úcty k starším sme pre nich pripravili kultúrny program.

Cieľom podujatia bolo vyjadriť im vďaku a úctu, odpútať pozornosť od každodenných starostí a myšlienok na ubehnuté roky a vniesť im do sŕdc dobrý a hrejivý pocit a vyčariť úsmev na tvárach aj do ďalších dní.

V úvode sa všetkým prítomným, ale hlavne starším občanom prihovoril starosta obce Ing. Miloš Cúcik.
V programe vystúpili žiaci zo základnej školy: Divadelný súbor Kukučka, DFS Belanček a žiaci z tanečného krúžku. V programe zaspievali a zahrali aj folklórne skupiny, a to FS Belanka a hosť programu z Nitrianskeho Rudna - Detská ľudová hudba spod Rokoša.

Okrem kultúrneho programu bolo pre seniorov pripravené aj občerstvenie v podobe nápojov a  chutných domácich koláčikov a obložených chlebíkov.

Všetkým seniorom zo srdca ešte raz želáme to najdôležitejšie - pevné zdravie a veľa spokojnosti do ďalších rokov.
Ďakujem všetkým účinkujúcim a spolurealizátorom tohto podujatia.


Mgr. Denisa Kučerová
oddelenie kultúrnych služieb

HORE