E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Úcta k starším

Ruky

Podujatie sa konalo v sobotu 5. novembra 2016 o 14:30 h v kultúrnom dome.
V úvode všetkých prítomných privítal starosta obce Ing. Miloš Cúcik a zároveň sa prihovoril aj starším občanom našej obce.
Členovia FS Belanka zaspievali a zahrali pekné piesne a pobavili vtipnou scénkou. Na svoje babičky a deduškov nezabudli ani ich vnúčatá. Deti z FS Belanček zatancovali a svojimi zvučnými hláskami zaspievali pekné pesničky. Spevom, tancom a programom svojich starých rodičov odmenili aj žiaci zo ZŠ s MŠ z divadelného krúžku Kukučka.

Našich seniorov sme uctili nielen slovom, piesňou, hudbou a tancom, ale aj sladkou maškrtou, vareným vínkom a teplým čajíkom.

Babičky a deduškovia, sme radi, že sme mohli spoločne prežiť pár vzácnych chvíľ, bez myšlienok na prácu a povinnosti, pri spomienkach na vašu mladosť, pri slovách, piesňach a básňach.

Ďakujeme za všetku lásku, ktorou nás dennodenne obklopuje.

 

Mgr. Denisa Vašková
oddelenie kultúrnych služieb

Priložené fotografie

HORE