E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Úcta k starším

foto-ucta k starším

„Staroba je múdrosť, lebo je bohatá na skúsenosti.“

Jeseň, ktorej obdobím momentálne prechádzame, je až poeticky krásna. Nádherný čas, kedy sú stromy okolitých lesov odeté do pestrofarebných šiat a v diaľave sa už belejú končiare vrchov. Všetko je jasné, priezračné a čisté. Ostré slnečné lúče prerážajú chladné závany vetra a hladia naše tváre. Jeseň je naozaj krásna.

A v jednom zo svojich mesiacov, ktorý sme nedávno začali, nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k starším. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti. Úcta k naším otcom a k naším mamám. K naším prarodičom. Ku všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše zostali hladké a nepoškvrnené.

Každý malý chlapec bude raz aj dedko. "Dedka všetci v úcte majú, dedko vie vraj všetko" - píše sa v jednej básni. Nepochybujme, že niečo podobné platí aj pre ženy.
Bolo by nedôstojné, aby sme zabúdali. Všetci raz budeme starí. Ale starší ľudia nie sú menejcenní. Sú krásni. Krásni vďaka svojej múdrosti. Prejavujme im úctu, pretože nám ešte vždy majú čo dať. Človek sa učí celý život. A najlepším učiteľom sú jeho najbližší. Rodina. Rodičia či starí rodičia.

Dňa 14. 10. 2018 sme si v našej obci uctili starších ľudí vystúpením nevidiaceho, charizmatického speváka a hudobníka Maroša Bangu. Koncert sa začal o 15.30 hod v kine Slovan. V úvode sa všetkým prihovoril starosta obce Ing. Miloš Cúcik a potom si všetci zúčastnení mohli vypočuť známe piesne ako napr. „ Lady carneval, Rodný môj kraj, Kávu si osladím, Mariša, Žijem, žijem, Kráľovná nebies... .“
Po skončení vystúpenia bolo možné sa so spevákom odfotografovať a zakúpiť si  jeho CD.

„Staroba sa nás týka. Je prirodzenou súčasťou nášho života. Práve mesiac október je mesiacom úcty k starším a pripomína nám, aby sme si úctili seniorov a dali im najavo svoju náklonnosť. Nezabúdajme preto na nich!“


Mgr. Mária Repková
odd. kultúrnych služieb

HORE