E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Mesiac úcty k starším - vystúpenie v Temeši

Na pozvanie starostky obce Temeš Oľgy Fakanovej Folklórna skupina Belanka potešila a zabavila miestnych občanov svojim programom piesní, tancov a hovoreného slova. Program sa uskutočnil pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

HORE