E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Sviatok sv. Cyrila a Metoda - krojovaný sprievod obcou

DSCN6497

Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda slávime na celom Slovensku 5. júla.

31. decembra 1980 vyhlásil pápež Ján Pavol II. solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy. Ich sviatok u nás sa stal slávnosťou.

Uctievame si ich ako tých, ktorí stáli pri kultúrnom a náboženskom zrode nášho národa. Ich vplyv – dedičstvo otcov, ako zvykneme hovorievať – cítiť dodnes. Cyrilo-metodská tradícia bola hybnou silou našich národných dejín, a je potrebné pripomínať si ju.

Sme Slováci a patríme k priamym dedičom evanjelizačného diela sv. apoštolov Cyrila a Metoda. Naši slovenskí praotcovia vstúpili vďaka nim do kultúrnych a náboženských dejín Európy.

V našej obci si Cyrilo-metodskú tradíciu pripomíname slávnostným  krojovaným sprievodom, ktorý mal tento rok bohatú účasť. Každý kroj v sprievode, bol originálny vďaka výšivke, ktorá je pre našu obec typická. Účastníci sprievodu sa zúčastnil slávnostnej sv. omše v kostole sv. Michala, kde boli na oltári obetované obetné dary. V sprievode boli aj členovia DHZ a ich hostia „kolegovia“ z Nemecka, ktorí boli pozvaní pri príležitosti osláv 110. výročia DHZ Valaská Belá.    


Mgr. Mária Repková                                       
odd. kult. služieb                                        


Priložené fotografie

HORE