E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Sviatok sv. Cyrila a Metoda

DSCN6183

Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda je štátnym sviatkom Slovenskej republiky, ktorý sa oslavuje každoročne 5. júla. Oslavuje sa ako pripomenutie symbolického výročia príchodu slovanských vierozvestcov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu v roku 863.

Tento sviatok sme si uctili krojovaným sprievodom, ktorý smeroval od obecného úradu do kostola na slávnostnú svätú omšu.
Do sprievodu sa mohli pripojiť všetci ľudia v krojoch vrátane malých detí. Každý kroj sa pýšil jedinečnou a originálnou výšivkou, ktorá bola na bielom podklade neprehliadnuteľná a pútala pozornosť.
Na svätej omši boli obetované obetné dary ako chlieb, obraz sv. Cyrila a sv. Metoda, zapálená svieca, kvety, hrozno, hostie a víno.

V popoludňajších hodinách sa konala spoločná opekačka v Dálnej, počas ktorej každý strávil príjemné chvíle v kruhu priateľov.

Mgr. Mária Repková
odd. kultúrnych služieb

HORE