E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Svätomichalské hodové slávnosti

20180930_120158

Na Michala sa v našej obci slávili Svätomichalské hodové slávnosti.
V sobotu 29. septembra sa v kultúrnom dome od 21:00 hod. konala hodová zábava, na ktorej hralo Duo Mirka a Ondrej z Brezna. Ľudia sa zabávali tancom do skorých ranných hodín.

V nedeľu 30. septembra sa oslavy začali krojovaným sprievodom a svätou omšou v kostole Sv. Michala.
Ku krojovanému sprievodu sa pridala aj TV Lux a RTV Prievidza. Obe televízie išli v krojovanom sprievode, boli prítomné na sv. omši a po jej skončení sa spolu s nami presunuli do kina Slovan na kultúrny program.
V kultúrnom programe sa prítomným predstavila miestna FS Belanka so scénkou „Veselé ženy“ a FS Rokôška z Nitrianského Rudna so scénkou „Na jarmoku“.
Svojím spevom prítomných potešila žiačka základnej školy Laura Furková, ktorú doprevádzal hrou na gitare pán učiteľ Lukáš Sobota a na husliach pani učiteľka Mgr. Petra Furková.

V závere programu vystúpil na pódium predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška, ktorý vyslovil poďakovanie za pozvanie a ocenil vystúpenie všetkých účinkujúcich.

Po skončení programu sa všetci presunuli do kultúrneho domu na slávnostné agapé, počas ktorého hrala Ľudová hudba Capkovci zo Skalitého.
Pri tejto príležitostí sme ako obec vyslovili gratulácie miestnemu kňazovi PaedDr. Róbertovi Stenchlákovi, ktorý oslávil 45. narodeniny a zároveň 20. výročie kňazského svätenia.

Ako spomienku na hodové slávnosti si návštevníci mohli odniesť predmety zakúpené v remeselníckych stánkoch.


Mgr. Mária Repková
odd. kultúrnych služieb

HORE