E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Stretnutie s Mikulášom

IMG_20221205_175525

V pondelok 5. decembra 2022 sme privítali Sv. Mikuláša a rozsvietili vianočný stromček a drevený betlehem.

Už tradične podvečer, deň pred Sv. Mikulášom, sa v našej obci koná podujatie, ktoré je určené pre všetky deti. Aj tento rok prišiel do našej obce Sv. Mikuláš spolu s jeho pomocníkmi - dobrým anjelikom a nezbedným čertom. Podujatie sa konalo v kine Slovan.

Pre deti bola pripravená krásna zimná rozprávka o Šípkovej Ruženke, ktorú si pre deti pripravili žiaci ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej a členovia OZ DivaBela. Po skončení rozprávky Mikuláš odmenil sladkými dobrotami všetky deti.

Potom detičky s rodičmi a s Mikulášom v sprievode prešli z kina do centra obce, kde rozsvietili vianočný stromček a drevený betlehem.


Bc. Radka Kohútová
oddelenie kultúrnych služieb

Priložené fotografie

HORE