E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Stavanie mája

2

S príchodom mája, mesiaca lásky, prichádza k nám aj dávny zvyk stavania májov, ktoré sú symbolom príchodu jari, znovu sa obnovujúcej prírody a lásky.
Stavanie májov v predvečer prvomájovej noci nesie v sebe odkaz, ktorý je hodný si pripomenúť. Takmer u všetkých národov bolo zvykom nosiť máje na začiatku jari alebo leta v slávnostnom sprievode po dedine za spevu starodávnych obradných piesní ospevujúcich tvorivú silu prírody a pri tanci prejavujúcom radosť z víťazstva jari nad zimou.

Stavanie mája v našej obci prebiehalo tradične 30. apríla pred budovou obecného úradu. Tento rok v programe vystúpil FS Belanka. Máj vyzdobili deti a už tradične postavili dobrovoľní hasiči z DhZ Valaská Belá.

Bc. Radka Kohútová
odd. kultúrnych služieb

Priložené fotografie

HORE