E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Stavanie mája 2022

viazanie stužiek deťmi

Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. Májová zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu. Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch tohto obdobia strom, ktorý sa v tejto súvislosti označuje ako máj.
V novodobej histórii sa stavanie májov spája aj s 1. májom, sviatkom práce. Prvomájové oslavy sa nesú v duchu boja proti nezamestnanosti a zhoršovaniu postavenia pracujúcich.

Tradíciu stavania májov sme si opäť pripomenuli aj v našej obci v sobotu 30. apríla 2022. Tento rok nám vyzdobili máj deti za pomoci rodičov.

Bc. Radka Kohútová
odd. kultúrnych služieb

Priložené fotografie

HORE