E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Stavanie mája 2019

DSCN6389

V utorok 30. apríla sa v našej obci uskutočnilo tradičné stavanie mája.

Máj je pôvodne mladý stromček, najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový, ktorý mal symbolický význam a bol výrazom prírodného mýtu o boji zimy s jarou, smrti so životom; symbol na jar sa obnovujúcej prírody.

Takmer u všetkých národov bolo zvykom nosiť máje na začiatku jari alebo leta v slávnostnom sprievode po dedine za spevu starodávnych obradných piesní ospevujúcich tvorivú silu prírody a pri tanci prejavujúcom radosť z víťazstva jari na zimou.
Často sa máje rozlične ozdobovali, najmä pestrými stužkami, farebnými papiermi a podobne, miestami sa tiež obliekali do ženských šiat alebo sa na ne vešali malé bábky.        
Neskôr pôvodný význam májov upadol do zabudnutia, ale zvyk stavať máje existuje v mnohých krajinách dodnes.                                        

Po vzniku Česko-Slovenska bol od roku 1919 1. máj vyhlásený za štátny sviatok. 

V našej obci sa tradične máj stavia 30. apríla, a to v centre obce pred Obecným úradom, kde zdobí miestny park.
Máj osadili členovia DHZ Valaská Belá, pri zdvíhaní zazneli ľudové piesne, ktoré spievala FS Belanka.                                     

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli pri tejto milej tradícií.

Mgr. Mária Repková                                                  
odd. kult. služieb


Priložené fotografie

HORE