E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Stavanie mája

Sadíme my máje,
čo nám dajú za ne?
Pálenky červenej
do krbky zelenej.
Máj, máj, máj, zelený,
pod oblôčkom sadený...


V našej obci je každoročne zaužívané stavať máj vždy 30. apríla. Členovia FS Belanka, oblečení v krásnom belianskom kroji, zaspievali a zahrali na harmonikách dobre známe ľudové piesne.

Mladé dievčatá ozdobili strom farebnými stuhami a chlapi z Dobrovoľného hasičského zboru Valaská Belá postavili máj tradičným spôsobom pomocou lán a rebríka a následne ho upevnili.

Zostrih podujatia si môžete pozrieť na videu, ktoré je zverejnené so súhlasom autora Mgr. Andreja Mateáša.
https://www.youtube.com/watch?v=HS56QF06Wag

 

Mgr. Denisa Vašková
oddelenie kultúrnych služieb

HORE