E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Stavanie mája

Mesiac máj je jeden z najkrajších mesiacov v roku, pretože je vyvrcholením jari a úvodom do leta.
V pondelok 30. apríla 2012 o 19:00 hod. v parku pred budovou obecného úradu privítala nielen mesiac máj, ale aj priaznivcov kultúrnych tradícií folklórna skupina Belanka s piesňou "Chodíme, chodíme, hore po dedine..."
Dievčatá ozdobili máj pestrofarebnými stuhami a pritom si spievali:

"Sadíme my máje,
 čo nám dajú za ne.
 Pálenky červenej,
 do krpky hlinenej.
 Máj, máj, máj zelený,
 pod oblôčkom sadený.

 Stavaj dievča hore,
 sadíme ti máje,
 ak hore nevstaneš,
 mája nedostaneš.
 Máj, máj, máj zelený,
 pod oblôčkom sadený.

 Dievča hore vstalo,
 mája nedostalo,
 len takú borievku,
 čo nie je pre dievku.
 Máj, máj, máj zelený,
 pod obôčkom sadený."

Členovia Dobrovoľného hasičského zboru nás opäť presvedčili o svojej šikovnosti, pretože o chvíľu sa už nad našou obcou týčil krásny farebný máj.
Nasledovala májová veselica v kultúrnom dome, ktorá trvala až do rána.

HORE