E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Fašiangový sprievod obcou

Miestne kultúrne stredisko vo Valaskej Belej v spolupraci s FS Belanka a Základnou školou vo Valaskej Belej zorganizovalo Fašiangový sprievod obcou. Zraz zúčastnených masiek bol dňa 5. februára 2008 o 15.00 h pred kultúrnym domom, odkiaľ spevom a vystrájaním prešli až k obecnému úradu. Po veselom zvítaní so starostom obce a krátkom "pohostení" sprievod masiek ďalej pokračoval obcou. Samozrejme, sprievod sa nezaobišiel bez muzikantov. Do kroku a do tanca vyhrávali členovia FS Belanka.
Nakoniec sa sprievod opäť pobral do kultúrneho domu, kde sa už konala detská diskotéka.

HORE