E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Krojovaný sprievod obcou

Všetci, ktorí sa zúčastnili sprievodu, sa zišli v priestoroch obecného úradu. Sprievod začal pred budovou úradu o 10,00 hod. Pokračoval smerom ku kostolu, kde sa o 10,30 hod konala svätá omša. Počas sprievodu obcou zneli náboženské piesne.

Účastníci sprievodu si takto opäť uctili pamiatku solúnskych bratov a zároveň rozjímali v tichej modlitbe počas svätej omše v kostole sv. Michala.

HORE