E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

73. výročie Slovenského národného povstania

322-IMG_20170829_110700

„Keď prišla slobodienka,
keď rozkvitol mieru kvet,
všetkým sa nám vtedy zdalo,
že sa zrodil nový svet.

No do piesne plnej slávy
i bolesť sa miešala,
veď nejedna náruč matky
pustá, prázdna zostala.

Nevrátil sa muž i otec,
nevrátil sa brat i syn,
zaspali tu večným spánkom,
naši s chlapcom sovietskym."


Pietny akt kladenia venca sa aj tento rok konal pri Pamätníku SNP na Homôlke. Ako každoročne, v úvode zaznela hymna Slovenskej republiky, ktorú zahrali a zaspievali členovia FS Belanka.
Všetkým prítomným sa prihovorili starosta obce Ing. Miloš Cúcik a predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vo Valaskej Belej pán Július Podskoč.
Nasledovala minúta ticha, ktorou sme si uctili pamiatku všetkých účastníkov povstania, ktorí už nie sú medzi nami.

Spomienkovej slávnosti sa zúčastnili občania našej obce, členovia ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a Dobrovoľného hasičského zboru Valaská Belá.

V závere spomienkovej slávnosti zazneli piesne s vojnovou tematikou v podaní FS Belanka a následne boli všetci zúčastnení pozvaní na malé občerstvenie do Partizána.

Slovenské národné povstanie patrí nám všetkým, bez ohľadu na politickú či národnú a národnostnú príslušnosť. Takto ho treba vnímať a poučiť sa z neho.
S úctou sa skláňajme pred obeťami tých, ktorí za svoj domov, i za ten náš spoločný, a za našu slobodu, obetovali naozaj to najcennejšie – svoje zdravie a Cartier Replica Breitling Replicaživoty.
Česť a sláva padlým hrdinom!

Mgr. Denisa Kučerová
oddelenie kultúrnych služieb

HORE