E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Oslavy 67. výročia SNP

Osláv pri pamätníku na Homôlke sa zúčastnilo niekoľko občanov našej obce, zástupcovia obecného úradu a zástupca miestnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

Stráž pri pamätníku už tradične držali členovia Dobrovoľného hasičského zboru Valaská Belá.

Po úvodných slovách básne zaznela hymna SR a prítomných privítala riaditeľka MKS Elena Kopčanová. Potom nasledoval príhovor starostu obce Ing. Miloša Cúcika.

Po príhovore si prítomní minútou ticha uctili pamiatku účastníkov povstania. Tých, ktorí už nie sú medzi nami, i najvyššiu obeť tých, ktorí v Slovenskom národnom povstaní padli.

 

Čo krvi sfarbilo už históriu
a koľko armád padlo do hrobov.
No pomníky hrdinov večne s nami žijú
a v každej krajine sú ozdobou...

HORE