E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Rozlúčka s deviatakmi

100_4160

Pri príležitosti ukončenia školského roku 2017/2018 sme v obradnej miestnosti Obecného úradu vo Valaskej Belej privítali žiakov deviateho ročníka Základnej školy s MŠ vo Valaskej Belej.

Slávnosť sa uskutočnila v piatok 29. júna 2018.  Spolu so žiakmi sme na obrade privítali aj riaditeľku Základnej školy s materskou školou vo Valaskej Belej Mgr. Janu Cvíčelovú a pani učiteľku Mgr. Janu Nemčekovú.

Úvodné slovo patrilo predsedníčke Zboru pre občianskej záležitosti Mgr. Marte Kodajovej. Prítomným sa potom prihovoril starosta obce Ing. Miloš Cúcik.

V živote našich deviatakov sa zavŕšila jedna etapa. Etapa veľmi významná - ukončili svoje pôsobenie na základnej škole.
Želáme im veľa šťastia, dobrý začiatok a úspešné ukončenie štúdia na strednej škole.


HORE