E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach - Karanténne opatrenie - oznam

RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach vydal dnešným dňom (t.j. 25. 9. 2020) opatrenia z dôvodu zmeny epidemiologickej situácie (prechod do oranžovej farby semaforu) v okresoch Prievidza a Partizánske.

Bližšie informácie na: https://www.ruvzpd.sk/tag/covid-19/

 
HORE